آژیر در سیستم اعلام سرقت به منزله اعلام کننده صوتی عمل میکند و خطر را اعلام میکند.صدای آژیر در انواع متفاوتی وجود دارداما آژیر ها به طور معمول صدایی متناوب دارند.آژیر ها در ولتاژ های 9v - 12v - 24v موجود هستند.


ادامه مطلب

سیستم اعلام سرقت دارای اجزای مختلفی است که به اختصار آن را در این مطلب مورد بحث قرار داده ایم.هر کدام از این اجزا به اجزای دیگری تقسیم میشوند که در مطالب بعدی به طور کامل به آن ها میپردازیم.اما به صورت کلی سیستم های اعلام سرقت در بازار به دو صورتبا سیم و بیسیم وجود دارند


ادامه مطلب