سنسور ضربه یا شوک یکی دیگر از تجهیزات به کار رفته در سیستم اعلام سرقت اماکن است.این سنسور ضروری از یک پلاتین و یک پیچ تنظیم کننده تشکیل شده استزمانی که یک ضربه به سنسور شوک فعال وارد شود،این این تیغه ها از هم جدا شده و این فرمان سریعا به سرور مرکزی منتقل میشود ...


ادامه مطلب