آژیر در سیستم اعلام سرقت به منزله اعلام کننده صوتی عمل میکند و خطر را اعلام میکند.صدای آژیر در انواع متفاوتی وجود دارداما آژیر ها به طور معمول صدایی متناوب دارند.آژیر ها در ولتاژ های 9v - 12v - 24v موجود هستند.


ادامه مطلب