دوربین ها در حالت کلی به دو دسته تقسیم میشوند اول دوربین های خارجی که به منظور نصب در فضا های خارجی طراحی شده اند و به همین علت باید در مقابل شرایط جوی  و تغییرات دما و باد و باران مقاوم باشند.

دوم دوربین های داخلی که به منظور نصب در محیط های داخل ساختمان طراحی شده اند و فاقد پوشش ضد آب هستند و معمولا مقاوم به ضربه نیستند به لحاظ شکل ظاهری نیز دوربین ها به اشکال زیر تقسیم میشوند


ادامه مطلب