سیستم اعلام حریق یا Fire Alarm System  به تجهیزاتی گفته میگردد که در هنگام شروع حریق علائم آتش سوزی را تشخیص داده و افراد حاضر یا خارج از محل آتش سوزی را مطلع می کنند. سیستم اعلام حریق یکی از مجموعه ادوات سیستم های نظارتی، امنیتی و حفاظتی است.


ادامه مطلب